Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

19 listopada 2021

Uwaga na silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, który na terenie powiatu łódzkiego wschodniego może wiać z prędkością od 30 do 40 km/h (w porywach do 75 km/h), dziś (19 listopada) od godz. 20:00 do godz. 4:00 (20 listopada). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80%. Stopień zagrożenia 1.

18 listopada 2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Wójt Gminy Brójce ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji. Wymagania, zakres obowiązków, lista dokumentów znajduje się na stronie: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1080-7777

Aplikacje można dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 3 grudnia br. do godz. 15:00, do Urzędu Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006, pokój nr 9, w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji”

 

10 listopada 2021

Pożarniczy Mercedes na sprzedaż

Wójt gminy Brójce ogłosił przetarg na sprzedaż specjalnego, pożarniczego samochodu marki Mercedes Benz. Rok produkcji – 1979, paliwo – olej napędowy, cena wywoławcza – 8 500,00 zł.

Oferty kupna będą przyjmowane do 30 listopada br.

Szczegóły i zdjęcia: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1019-7766

  

 

10 listopada 2021

Pomoc dla osób niepełnosprawnych z gminy Brójce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Projekt jest finansowany przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16-tu lat.

Czytaj więcej o: Pomoc dla osób niepełnosprawnych z gminy Brójce
8 listopada 2021

Pakiety bioasekuracyjne dla producentów trzody chlewnej

10 listopada br. (środa), w strażnicy OSP Brójce, od godz. 11:00, hodowcom świń z terenu gminy Brójce będą przekazywane BEZPŁATNE PAKIETY BIOASEKURACYJNE. Chodzi o zabezpieczenie zwierząt przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Inicjatorem akcji jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Czytaj więcej o: Pakiety bioasekuracyjne dla producentów trzody chlewnej
3 listopada 2021

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Wójt Gminy Brójce, Dyrekcje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu i Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach zapraszają 11 listopada br. na  "Marsz Niepodległości". Godz. 9:45 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętrzego Serca Jezusowego w Kurowicach, godz. 10:30 złożenie kwiatów na cmentarzu parafialnym w Kurowicach, godz. 11:00 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu, Marsz Niepodległości ulicami Bukowca, koncert przy Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu, poczęstunek - wojskowa grochówka

29 października 2021

Konkurs KRUS-u

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym„Rola Rolnika, by upadku unikał”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Szczegóły: https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

 

 

29 października 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniach od 12 do 24 listopada br. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym. Więcej informacji: https://spis.gov.pl/aktualnosci/badanie_kontrolne/

29 października 2021

PSZOK nieczynny 1 listopada br.

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że w najbliższy poniedziałek, 1 listopada br. (Wszystkich Świętych) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. PSZOK w Brójcach będzie czynny 8 listopada br. w godz. 12:00-20:00. ZUK przeprasza za utrudnienia. 

4 października 2021

Uwagi do oferty

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października br. (włącznie) do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegóły oferty: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1131-7695