Jesteś tutaj: Start / Urząd Gminy Brójce

Urząd Gminy Brójce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd  Gminy  Brójce

Powiat: Łódzki Wschodni
Województwo: łódzkie
ADRES: 95-006  Brójce 39

adres ESP (e-PUAP): /tvgc5879bi/SkrytkaESP

e-mail: urzadgminy@brojce.pl
BIP: http://bip.brojce.pl

Gmina Brójce na Facebooku

________________________________

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych,
  • opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste;
  • inne należności;

Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
62 8781 0006 0062 8376 2000 0010

  • opłata za wodę i ścieki;

Bank Spółdzielczy w Andrespolu o/Brójce
64 8781 0006 0060 0141 2000 0040

  • wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych prosimy kierować na indywidualny numer konta bankowego, dostępny na harmonogramie wpłat.
 
 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 9.00 - 17.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.30

 

Nr Pokoju Stanowisko Numer Stacjonarny Imię i nazwisko
9 Wójt Gminy 42 295 01 11 Radosław Agaciak
11 Sekretarz Gminy 42 295 01 03 Bogusława Szczecińska
14 Skarbnik Gminy 42 295 01 04 Renata Śliwińska
9 Sekretariat 42 295 01 11 Iwona Makucka
  FAX 42 295 01 33  
1 USC 42 295 01 10 Anna Misio
4 Podatki 42 295 01 25 Anna Cieplucha
Małgorzata Muszyńska
6 Kasa 42 295 01 23 Violetta Wójt
6 Księgowość budżetowa 42 295 01 24 Jolanta Płuciennik, Anna Białobłocka-Górniak
7 Kierownik Referatu Finansowego
Płace, Vat
42 295 01 26 Małgorzata Remlinger-Wiaderek
Anna Zimoń
8 Ewidencja ludności, Dowody osobiste, OSP 42 295 01 28 Alfreda Skrzyńska
Aleksandra Agier
13 Inwestycje, gospodarka nieruchomościami 42 295 01 18

42 295 01 16
Jakub Hajduk
Jerzy Świątnicki
Milena Klepacz
17 Zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi,
informacja i promocja gminy
42 295 01 30 Mariola Woźna
Agnieszka Swaczyna
Tomasz Boruszczak
15 Ewidencja Gruntów
(Starostwo Powiatowe)
42 295 01 15 Wiesława Witasiak
 Ewelina Nowak
Arkadiusz Koch
16 Zagospodarowanie przestrzenne, ewidencja dział.gospodarczej,rolnictwo, bezdomne zwierzęta, ochrona środowiska, wycinka drzew 42 295 01 17 Kamil Woźny
Bogumił Cieplucha
Piotr Maszczyk
 
19 Pozyskiwanie funduszy,  obsługa inwestora 42 295 01 45 Anna Woźny
Monika Franosz
20 Zamówienia publiczne 42 295 01 13 Piotr Staszek
5a Biuro Rady Gminy,
Oświata
42 295 01 05
42 295 01 14
Krzysztof Brandeburg
Marta Pytka
21 Odpady komunalne
42 295 01 49

 

Magdalena Muras
Joanna Wojtas
 
22 Kadry 42 295 01 01 Małgorzata Kardasz
  GOPS 42 295 01 06 Jadwiga Kaźmierska
  GOPS zasiłki 42 295 01 07 Iwona Biesaga
  Gminny Ośrodek Kultury 42 214 03 87  
  Zakład Usług Komunalnych 42 214 03 16
793 144 999
 
  Poczta Brójce 42 632 38 60  
  Inspektor Ochrony Danych 607 770 718 Magdalena Kuszmider