Portal informacyjny Gminy Brójce

Informacje dla przedsiębiorców

Fundusze dla firm

Ważne zmiany w polskim prawie pracy

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich

 Informujemy o dyżurze Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI), który odbędzie się w Urzędzie Gminy Brójce w dniu 8 stycznia 2016 roku w godzinach 9.00-11.30. W ramach MPI przedstawiciele jst i ich jednostek, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także osoby fizyczne będą mogły skonsultować swoje pomysły na projekty, dowiedzieć się z jakiego programu mogą je sfinansować, uzyskać informację o aktualnych konkursach itp.