Portal informacyjny Gminy Brójce

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

95-006 Brójce 39, pok. nr 1

tel. 42-295-01-10

Kierownik USC - Anna Misio