Portal informacyjny Gminy Brójce

Rada Gminy Brójce

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

Radni:

 

Informacja dla mieszkańców


Z radnymi Gminy Brójce można umówić się za pośrednictwem Biura Rady tel. 42 295 01 05 lub 295 01 14 adres e-mail : biurorady(at)brojce.pl
Przewodnicząca Rady Gminy p. Urszula Brdoń pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 14.00 - 17.00.