Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

14 grudnia 2016

Boisko do piłki siatkowej plażowej oraz nowe ławki parkowe przy świetlicy w Bukowcu

Zakończyła się realizacja zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz organizacja miejsca odpoczynku w Bukowcu” objętego dofinansowaniem z budżetu Województwa Łódzkiego. Na amatorów piłki siatkowej czeka profesjonalne boisko o podłożu piaskowym wyposażone w siatkę rozpiętą na słupach. Osoby szukające odpoczynku będą mogły skorzystać z wybudowanej alejki, przy której umieszczone zostały stylowe ławki.

Projekt powstał przy bardzo dużym zaangażowaniu sołtysa, rady sołeckiej oraz mieszkańców Bukowca i okolic, którym serdecznie dziękujemy. Kolejne tego rodzaju inwestycje już w przyszłym roku.

foto1 foto2

23 listopada 2016

Program ERASMUS+

Infarmacja nt. warsztatów z pisania wniosków do programu ERASMUS+.

7 listopada 2016

Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie

Loga Fundusze Europejskie

Do Gminy Brójce 10 listopada przyjeżdża kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Akcja toczy się pod hasłem „Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie”. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i pracy. Zatrzyma się w Kurowicach przy Pabianickiej 4 przed ZOZ.

Kampania skierowana jest głównie do przedsiębiorców, przedstawicieli firm, ośrodków badawczych, stowarzyszeń i fundacji oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Informacji udzielają eksperci doświadczeni w temacie pisania wniosków unijnych, mający rozległą wiedzę praktyczną. Urząd Marszałkowski zaprasza także tych, którzy chcą po prostu poznać dotychczas zrealizowane ze wsparciem unijnym projekty w województwie łódzkim. Prowadzone będą też pokazy dla dzieci i młodzieży (dostosowane do wieku odbiorców) informujące o funkcjonowaniu Polski w strukturach unijnych.

Mobilne Centrum Informacji (MCI) mieści się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Tu prowadzone są przez specjalistów od funduszy unijnych bezpłatne konsultacje i warsztaty. Codziennie w MCI zainteresowani mogą poznać przykłady zrealizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego, a eksperci przybliżają możliwości starania się o unijne wsparcie z aktualnych programów finansowych. Warsztaty z zakresu RPO WŁ, które odbywają się każdego dnia dwukrotnie, są dostosowane do specyfiki miejsca i grupy odbiorców. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci.

Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl, można też śledzić bieżące wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/Mobilne.Centrum.Informacji/

AutobusAutobusAutobus

26 października 2016

Budujemy boisko do piłki siatkowej w Bukowcu

 Trwa realizacja projektu współfinansowanego przez Województwo Łódzkie. Inwestycja polega na budowie boiska do piłki siatkowej plażowej oraz organizacji miejsca do wypoczynku na terenie działki, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska w Bukowcu. Prace ziemne związane z korytowaniem podłoża i ułożeniem warstw piasku są już na ukończeniu. Pozostaje montaż słupków oraz siatki. Zostały zakupione ławki parkowe, które będą ustawione na przygotowanym podłożu z kostki granitowej i betonowej. Wszystkie prace zostały wykonane przy bardzo dużym zaangażowaniu Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Bukowca i okolic.

20 września 2016

Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od 14 września 2016 roku w województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Każdy ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

więcej informacji:

http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/elw/informacje/aktualnosci/5739,Ruszyla-Krajowa-Mapa-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html