Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

23 lipca 2019

Uwaga sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy!

Województwo Łódzkie ogłosiło konkurs: Najlepsze EKOSOŁECTWO Województwa Łódzkiego 2019. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia br. Rozstrzygnięcie konkursu na VII Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki. Szczegóły (regulamin) poniżej i pod adresem: https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/

22 lipca 2019

Program Rodzina „500+” i Wyprawka Szkolna w gminie Brójce

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej wypłacił już pierwszą transzę wsparcia „500+”! Dla 750 dzieci, które już wcześniej były zgłoszone do programu „500+” wypłacono prawie 380 tys. zł. Rodzinom 106 dzieci, które to wsparcie uzyskały na nowych zasadach, wypłacono 53 tys. zł. Takich dzieci w sumie w naszej gminie jest 680, a wszystkich objętych programem Rodzina „500+”1430. Roczne wsparcie dla wszystkich beneficjentów w tym programie to kwota ok. 8,5 mln zł...

Czytaj więcej o: Program Rodzina „500+” i Wyprawka Szkolna w gminie Brójce
18 lipca 2019

Nowy dach OSP Karpin

Remont dachu OSP w Karpinie zakończony. Na kilka tygodni przed planowanym terminem (umowę w tej sprawie podpisano 24 kwietnia br.). Gminna inwestycja, warta ponad 180 tys. zł, objęła wymianę całej konstrukcji dachowej. Zainstalowano nowe: dźwigary (kratownice), poszycie dachowe z blachy trapezowej, instalację odgromową i nowe rynny. Wkrótce w strażnicy w Karpinie rozpocznie się kolejny remont, sali na parterze budynku. Na ten cel uzyskano wsparcie w wysokości 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach tegorocznego programu grantów sołeckich.

 

9 lipca 2019

Uwaga rolnicy i producenci rolni!

Szacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy. Przypominamy – wnioski przyjmowane będą do 12 lipca 2019 r. Najistotniejszy warunek – uprawy muszą być na polach w czasie ich oceny przez członków komisji. Szczegółowe informacje:  https://www.brojce.pl/art,421,wnioski-o-oszacowanie-szkod-poniesionych-w-wyniku-suszy

 

9 lipca 2019

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi...

 

Czytaj więcej o: Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
9 lipca 2019

Nasi reprezentanci w Izbie Rolniczej

Aleksandra Brdoń z Karpina i Marcin Derach z Woli Rakowej będą zasiadać w najbliższej kadencji w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Tym samym są reprezentantami naszej gminy, czyli okręgu wyborczego nr 49, bez konieczności organizowania wyborów w dniu 28 lipca 2019 r. Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowi bowiem, że nie organizuje się wyborów w tych okręgach, w których nie zgłosi się więcej kandydatów niż jest wolnych mandatów do objęcia. W okręgu nr 49 (gmina Brójce) były dwa mandaty do objęcia, zarejestrowały się dwie osoby. 

4 lipca 2019

Zatrudnienie, wsparcie przedsiębiorczości - konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Bezpośredni link: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019-

3 lipca 2019

Rowerem przez obszary chronione Marysinka

Gmina Brójce partnerem projektu.

Obszarem o największym potencjale rekreacyjnym na terenie gminy Andrespol są stawy Marysinek - zlokalizowane w miejscowości Justynów. Właśnie kończy się ostatni etap przedsięwzięcia, które uzyskało unijne wsparcie w ramach projektu pn. Rowerem przez obszary chronione Marysinka. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.4. Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska). Całkowita wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie miała wynieść 1 907 880,00 zł przy kwocie 1 311 188,79 zł dofinansowania ze środków EFRR.

Projekt zakładał wybudowanie ścieżki rowerowej o łącznej długości ponad 2 km, budowę dwóch parkingów oraz montaż 4 pomostów pływających na dwóch stawach. Większość robót została już wykonana – powstała ścieżka rowerowa wkoło stawów, jeden z parkingów, a obecnie na ukończeniu jest szlak pieszo-rowerowy prowadzący od stawów do Andrespola i drugi parking oraz montowane są pomosty pływające.

 

Czytaj więcej o: Rowerem przez obszary chronione Marysinka
3 lipca 2019

Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy

Wójt Gminy Brójce informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Brójce do dnia 12 lipca 2019 r. jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w kukurydzy na ziarno i kiszonkę na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w rzepaku i rzepiku na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach i drzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbiorach łąk trwałych II pokos na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód, wraz z załącznikami, dostępny jest poniżej w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Gminy Brójce.

Dokumenty dostępne są także na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodz.uw.gow.pl

 

Czytaj więcej o: Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy
2 lipca 2019

Zamówienie na budowę dwóch placów zabaw

Uwaga przedsiębiorcy budowlani!
Gmina Brójce ogłosiła właśnie zamówienie publiczne na budowę dwóch placów zabaw, przy szkołach w Bukowcu i w Kurowicach. Zgłoszenia od oferentów przyjmowane będą do 17 lipca 2019 r. (środa) do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Brójce. Szczegóły na stronie: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-6364