Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

15 stycznia 2019

Wiadomo kto przebuduje skwer w Kurowicach

Zgodnie z zapowiedziami wyłoniono wykonawcę prac przy zagospodarowaniu skweru w Kurowicach i podpisano już stosowną umowę (21 grudnia 2018 r.). To firma INSTYLE z Nowego Bedonia. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie tego roku. Jej koszt to ok. 325 tys. zł.

Czytaj więcej o: Wiadomo kto przebuduje skwer w Kurowicach
15 stycznia 2019

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo - informacja dla rolników

Ważna informacja dla rolników, chcących odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał zasady i terminy rozliczania faktur VAT oraz limity zwrotów. Szczegółowa informacja dostępna na BIP: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-341 

15 stycznia 2019

Będzie „Zielona Klasa” w szkole w Kurowicach

27 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Brójce i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarli umowę na dofinansowanie utworzenia w Zespole Szkół w Kurowicach Punktu Dydaktycznego „Zielona Klasa”. To efekt udziału gminy Brójce w konkursie z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia pod chmurką”. Wysokość dofinansowania tego projektu to 50 tys. zł.

Więcej informacji: http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,2233,1,1.html

 

15 stycznia 2019

Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

Zawiadamiamy, że od 1 lutego 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminę  bezwzględny obowiązek realizacji zadania jakim jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, narzucając jednocześnie sposób realizacji odbioru poprzez określenie poziomów recyklingu, a co za tym idzie sukcesywne zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych. Ma to decydujący wpływ na koszt obsługi systemu. Po dokładnej analizie tej sytuacji Rada Gminy Brójce podjęła Uchwałę Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając:

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane
w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
  

W każdej chwili możliwe jest zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów, jeśli do tej pory tak nie było (w tym celu trzeba złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Gminy Brójce, pokój 22, I piętro).

Czytaj więcej o: Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne
14 stycznia 2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie

Bezpłatne spotkanie informacyjne przygotowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach. Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ w latach 2014-2020. Poddziałanie X.3.3 - Działanie uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2019 r.  (czwartek) w godz. 9:00-11:15 (rejestracja od godz. 8:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 (I piętro, pokój 128).