Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

17 stycznia 2019

Zwiększ swoje kompetencje cyfrowe

Czy chcą Państwo podnieść swoje kompetencje cyfrowe (informatyczne)? Nadarza się okazja. Fundacja Promocji Gmin Polskich zachęca do udziału w specjalnych, bezpłatnych szkoleniach – przez 2 dni po 8 godzin (zapewnione wyżywienie). Szkolenia przewidziano na czerwiec lub lipiec (jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych). Tematy proponowanych modułów szkoleniowych to m. in. Rodzice w Internecie, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci

Czytaj więcej o: Zwiększ swoje kompetencje cyfrowe
15 stycznia 2019

Wiadomo kto przebuduje skwer w Kurowicach

Zgodnie z zapowiedziami wyłoniono wykonawcę prac przy zagospodarowaniu skweru w Kurowicach i podpisano już stosowną umowę (21 grudnia 2018 r.). To firma INSTYLE z Nowego Bedonia. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie tego roku. Jej koszt to ok. 325 tys. zł.

Czytaj więcej o: Wiadomo kto przebuduje skwer w Kurowicach
15 stycznia 2019

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo - informacja dla rolników

Ważna informacja dla rolników, chcących odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał zasady i terminy rozliczania faktur VAT oraz limity zwrotów. Szczegółowa informacja dostępna na BIP: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-341 

15 stycznia 2019

Będzie „Zielona Klasa” w szkole w Kurowicach

27 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Brójce i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarli umowę na dofinansowanie utworzenia w Zespole Szkół w Kurowicach Punktu Dydaktycznego „Zielona Klasa”. To efekt udziału gminy Brójce w konkursie z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia pod chmurką”. Wysokość dofinansowania tego projektu to 50 tys. zł.

Więcej informacji: http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,2233,1,1.html

 

15 stycznia 2019

Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

Zawiadamiamy, że od 1 lutego 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminę  bezwzględny obowiązek realizacji zadania jakim jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, narzucając jednocześnie sposób realizacji odbioru poprzez określenie poziomów recyklingu, a co za tym idzie sukcesywne zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych. Ma to decydujący wpływ na koszt obsługi systemu. Po dokładnej analizie tej sytuacji Rada Gminy Brójce podjęła Uchwałę Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając:

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane
w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
  

W każdej chwili możliwe jest zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów, jeśli do tej pory tak nie było (w tym celu trzeba złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Gminy Brójce, pokój 22, I piętro).

Czytaj więcej o: Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne