Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

3 lipca 2019

Rowerem przez obszary chronione Marysinka

Gmina Brójce partnerem projektu.

Obszarem o największym potencjale rekreacyjnym na terenie gminy Andrespol są stawy Marysinek - zlokalizowane w miejscowości Justynów. Właśnie kończy się ostatni etap przedsięwzięcia, które uzyskało unijne wsparcie w ramach projektu pn. Rowerem przez obszary chronione Marysinka. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.4. Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska). Całkowita wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie miała wynieść 1 907 880,00 zł przy kwocie 1 311 188,79 zł dofinansowania ze środków EFRR.

Projekt zakładał wybudowanie ścieżki rowerowej o łącznej długości ponad 2 km, budowę dwóch parkingów oraz montaż 4 pomostów pływających na dwóch stawach. Większość robót została już wykonana – powstała ścieżka rowerowa wkoło stawów, jeden z parkingów, a obecnie na ukończeniu jest szlak pieszo-rowerowy prowadzący od stawów do Andrespola i drugi parking oraz montowane są pomosty pływające.

 

Czytaj więcej o: Rowerem przez obszary chronione Marysinka
3 lipca 2019

Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy

Wójt Gminy Brójce informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Brójce do dnia 12 lipca 2019 r. jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w kukurydzy na ziarno i kiszonkę na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w rzepaku i rzepiku na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach i drzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbiorach łąk trwałych II pokos na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód, wraz z załącznikami, dostępny jest poniżej w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Gminy Brójce.

Dokumenty dostępne są także na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodz.uw.gow.pl

 

Czytaj więcej o: Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy
2 lipca 2019

Zamówienie na budowę dwóch placów zabaw

Uwaga przedsiębiorcy budowlani!
Gmina Brójce ogłosiła właśnie zamówienie publiczne na budowę dwóch placów zabaw, przy szkołach w Bukowcu i w Kurowicach. Zgłoszenia od oferentów przyjmowane będą do 17 lipca 2019 r. (środa) do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Brójce. Szczegóły na stronie: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-6364

1 lipca 2019

Uwaga na burze z gradem i silny wiatr!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, porywistym wiatrem, a nawet gradem. Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, dziś (1 lipca) od godz. 15:00 do godz. 23:00, może spaść od 25 do 40 mm deszczu (miejscami do 50 mm). Lokalnie możliwy duży grad (od 4 do 6 cm). Wiatr w porywach osiągnie prędkość od 90 do nawet 115 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych określono na 90%.

1 lipca 2019

Utrudnienia w ruchu podczas wyścigu kolarskiego w powiecie łódzkim wschodnim

Uwaga kierowcy! Uwaga piesi! 2 lipca 2019 r. przez teren powiatu łódzkiego wschodniego będzie przebiegał I etap 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków. W czasie przejazdu kolarzy będą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do poleceń policjantów! Szczegóły: http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/elw/informacje/38635,Utrudnienia-w-ruchu-podczas-wyscigu-kolarskiego-w-powiecie-lodzkim-wschodnim.html?fbclid=IwAR3ATm_yhR5dr7ej5yyIrKdaeYH8mJeSX__FR7gMnMKX0xka9ZHgJ5jBznM