Portal informacyjny Gminy Brójce

Uwaga! Zmiana adresu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Uwaga!

23 sierpnia 2023

Starostwo Powiatowe w Łodzi, informuje, że od 1 września br. (piątek), ulegnie zmianie adres siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Nowy adres to: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, pok. 321 (budynek Urzędu Miejskiego). Starostwo informuje jednocześnie, że numery telefonów, adresy mailowe oraz adres strony internetowej PINB, pozostają bez zmian.