Portal informacyjny Gminy Brójce

UWAGA NA OSZUSTÓW!

27 lutego 2023

Przestrzegamy Państwa przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu Gminy Brójce i proponującymi pozyskanie dotacji w ramach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zalecamy ostrożność i czujność w kontaktach z takimi osobami!