Portal informacyjny Gminy Brójce

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofgert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

22 lutego 2023

Pliki do pobrania