Portal informacyjny Gminy Brójce

Nowy PSZOK w Brójcach już pod koniec tego roku, inwestycja za blisko 3 mln zł

27 lutego 2023

Radosław Agaciak, wójt gminy i Sylwester Paturaj, przedstawiciel firmy EL-MOT z Tuszyna, podpisali 24 lutego br. stosowną umowę. Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstanie na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Projekt obejmuje m. in. wykonanie odpowiedniej dokumentacji, prace rozbiórkowe, budowlane, utwardzenie terenu, budowę pomieszczenia socjalno-biurowego, wiat i boksów magazynowych oraz magazynu odpadów. Całkowity koszt inwestycji to 2,85 mln zł, z czego 1,3 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.