Portal informacyjny Gminy Brójce

Opłaty za odpady bez zmian

4 stycznia 2023

W 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie (32 zł x 1 os.). Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat za odpady komunalne - wnoszona opłata płatna jest bez wezwania, opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 6) lub na indywidualny numer rachunku bankowego, harmonogramy opłat za odpady komunalne można pobrać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7).  W latach 2023-2024 naszą gminę obsługiwała będzie fima Eneris Surowce S.A.