Portal informacyjny Gminy Brójce

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków!

4 stycznia 2023
Zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego z 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach:
- za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków, na terenie gminy Brójce, uznany został teren obejmujący miejscowości: Kotliny, Karpin i Kurowice Kościelne.
- za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uznano teren obejmujący miejscowości: Pałczew, Wardzyn, Brójce, Wola Rakowa, Kurowice, Leśne Odpadki, Wygoda, Bukowiec.
Należy utrzymywać drób lub inne ptactwo w odosobnieniu, w kurnikach lub zamkniętych obiektach budowlanych lub w innych zamkniętych miejscach w gospodarstwach oraz stosowanie się do nakazów określonych szczegółowo w poniższym rozporządzeniu.

 

Pliki do pobrania