Portal informacyjny Gminy Brójce

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych pod jednym adresem?

16 listopada 2022

Nowelizacja przepisów o wypłacie dodatku węglowego obowiązująca od 3 listopada br. daje możliwość wypłaty tego świadczenia kilku gospodarstwom domowym znajdującym się pod jednym adresem zamieszkania. Muszą być tu jednak spełnione konkretne warunki. Szczegóły: http://bipgops.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-153-4364