Portal informacyjny Gminy Brójce

Uwaga mieszkańcy Bukowca!

5 sierpnia 2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi podał właśnie informację, że WARUNKOWO stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bukowcu.
WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU.
To zalecenie będzie obowiązywało do momentu wydania przez Inspektora kolejnego komunikatu.