Portal informacyjny Gminy Brójce

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

3 stycznia 2022

Wójt Gminy Brojce ogłosił jednocześnie nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów pożytku publicznego – na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r. Szczegóły naboru: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1131-7882