Portal informacyjny Gminy Brójce

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r.

3 stycznia 2022

Wójt Gminy Brójce ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego upowszechniających kulturę fizyczną przez sport. Chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach sportowych oraz organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegóły konkursu: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1131-7881