Portal informacyjny Gminy Brójce

Konkurs KRUS-u

29 października 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym„Rola Rolnika, by upadku unikał”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Szczegóły: https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/