Portal informacyjny Gminy Brójce

Kanalizacja sanitarna w Karpinie

20 września 2021

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karpinie rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. 17 września br. władze gminy Brójce podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji, firmą INSTYLE z Nowego Bedonia. Prace prowadzone będą w północnej część Karpina (od Gminnej Oczyszczalni Ścieków). Instalacja zostanie poprowadzona do trasy 713 i pod nią aby wyprowadzić ją w południowej części miejscowości. Realizacja tego projektu potrwa planowo do września 2022 r. Jej łączny koszt to ponad 1,6 mln zł, z czego prawie 1 mln zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.