Portal informacyjny Gminy Brójce

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

17 września 2021

Ważne dla właścicieli nieruchomości! Przypominamy, że 1 lipca br. rozpoczął się obowiązkowy proces składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Szczegóły na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq