Portal informacyjny Gminy Brójce

#SZCZEPIMYSIĘ

3 września 2021

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zachęca instytucje i organizacje lokalne (OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, itp.) do uzyskiwania informacji na temat programów wspierania szczepień (w tym do udziału w różnych konkursach). Informacje dostępne są  na stronach: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp; https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

Urząd zachęca też do kontaktu z podmiotami leczniczymi organizującymi trasy tzw. SZCZEPIENIOBUSÓW. Dla naszego powiatu jest to Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Dodatkowe informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szczepieniobusy-w-wojewodztwie-lodzkim; lub pod nr tel. 42 664 12 53, e-mail: zd@lodz.uw.gov.pl