Portal informacyjny Gminy Brójce

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2021

Z tej okazji wszystkim samorządowcom i pracownikom samorządowym naszej gminy oraz naszych gmin partnerskich - Trzciela i Nowin - życzymy siły, wytrwałości i konsekwencji w przygotowywaniu i realizowaniu wszelkich projektów służących lokalnemu rozwojowi, dużo pieniędzy na ich realizację, satysfakcji z pracy i satysfakcji z jej rezultatów, działania ponad podziałami dla dobra mieszkańców. Wszystkiego najlepszego!