Portal informacyjny Gminy Brójce

Stan wodomierzy telefonicznie albo e-mailem

15 kwietnia 2021

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach, ze względu na rosnące zagrożenie epidemiczne, prosi odbiorców wody z terenu Gminy Brójce o podawanie stanu wodomierzy telefonicznie: 793 144 999 lub na adres e-mail: zuk@brojce.pl