Portal informacyjny Gminy Brójce

Taryfy za wodę od 26 marca br. do 25 marca 2024 r.

25 marca 2021

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach właśnie ogłosił nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brójce.

Szczegółowe informacje na temat wielkości cen i stawek: http://bipzuk.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183