Portal informacyjny Gminy Brójce

AKCJA - DOTACJA

24 marca 2021

Jeśli jesteś osobą bez zatrudnienia, w wieku 30+, ten projekt jest dla ciebie. Chcesz prowadzić własną firmę? Bezzwrotna jednorazowa dotacja, wsparcie pomostowe, specjalistyczne szkolenia, itd.  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: https://ceiron.org.pl/akcja-dotacja/