Portal informacyjny Gminy Brójce

Oświadczenie Radosława Agaciaka, Wójta Gminy Brójce

18 marca 2021
   W ostatnim czasie na portalu Facebook, kilkadziesiąt osób z różnych stron kraju, w większości używających pseudonimów, udostępniało nieprawdziwe informacje dotyczące samorządowców z wielu gmin, które mają podpisane umowy ze schroniskiem „Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku” w Wojtyszkach. Kłamliwe posty, zamieszczane na stronie internetowej założonej w Niemczech, dotyczyły również mojej osoby. Według mnie jest to nieprzypadkowa akcja, zorganizowana przez konkurencyjne schronisko dla zwierząt.
  
   Cel to przejęcie około 1300 psów ze schroniska w Wojtyszkach, za które gminy pokrywają stałe koszty utrzymania.
Nasza gmina, podobnie jak kilkadziesiąt innych np. Czarnocin, Tuszyn, Widawa, Brzeziny, Kutno, Łask, Pabianice, itd. od wielu lat zawiera umowy ze schroniskiem w Wojtyszkach. Tak było zanim jeszcze objąłem funkcję wójta. Zapewniam, że stan i warunki bytowe naszych zwierząt nie są nam obojętne. Nasi pracownicy każdego roku skrupulatnie kontrolowali i kontrolują stan i warunki bytowania utrzymywanych przez naszą gminę zwierząt, a protokoły z tych kontroli i inne dokumenty znajdują się i są do wglądu w Urzędzie Gminy...

 

...Z uwagi na kierowane do urzędu w ostatnich tygodniach e-maile, pomimo przeprowadzonej w grudniu ub. r. planowej kontroli, zdecydowałem przeprowadzić ponowną niezapowiedzianą kontrolę doraźną, która odbyła się w minionym tygodniu. Tak jak w przypadku poprzedniej kontroli nie wykazała ona nieprawidłowości. Na potwierdzenie dobrego stanu zdrowia przebywających tam naszych zwierząt została wykonana dokumentacja fotograficzna. W czasie przeprowadzonej kontroli pracownicy gminy otrzymali również nie budzący zastrzeżeń protokół z ostatniej kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.

   W postach i komentarzach zamieszczanych na w/w stronie internetowej można przeczytać, że gminę „nie interesuje los psów”. To kłamliwa i oburzająca mnie informacja, gdyż to właśnie przeze mnie został wprowadzony do umowy ze schroniskiem w Wojtyszkach zapis o konieczności prowadzenia adopcji naszych zwierząt – właśnie po to, aby psy które zostały przywiezione do Wojtyszek nie musiały pozostawać tam do końca swojego życia. Aktualne informacje o możliwości adoptowania psów z gminy Brójce znajdują się na głównej stronie gminy www.brojce.pl w zakładce „Psy do adopcji”. Dzięki temu zapisowi, od roku 2018, w sumie adoptowano 17 psów. Gmina jest w posiadaniu kopii wszystkich umów adopcyjnych. Dodam, że dzięki zapisom umowy, która zobowiązuje gminę do dokonywania stałej opłaty za psy, nasze zwierzaki nie są wywożone za granicę w celu dokonywania na nich doświadczeń medycznych lub adoptowane przez tzw. „słupy” i następnie utylizowane.
 
   Nieprawdziwe są również przedstawione na stronie wpisy dotyczące ilości padłych zwierząt. Obecnie w Wojtyszkach znajduje się 26 naszych psów. W ciągu  ostatnich trzech lat do dzisiaj nastąpiły 3 upadki zwierząt. W każdym przypadku została przeprowadzona sekcja zwłok, która określała powód zgonu. Protokoły z sekcji są każdorazowo udostępniane Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
 
   Autorzy postów zwracają uwagę na wysokie wydatki gmin za utrzymywanie zwierząt w Wojtyszkach. Tymczasem wybór schroniska zawsze następował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Był przejrzysty i jasno określał kryteria wyboru oferty. Ogłoszenia o postępowaniu zawsze były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, zapytania ofertowe zawsze były kierowane do kilku schronisk. Każde schronisko dla zwierząt spełniające kryteria konkursu miało możliwość złożenia swojej oferty.
 
   Gmina ponosi miesięczny koszt utrzymania psa w schronisku, który zapewnia m. in. wyżywienie bezdomnych zwierząt przywiezionych z terenu gminy Brójce. Zgodnie z zapisami umowy polega to na dostarczeniu codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla każdego zwierzęcia. Gmina w umowie nakłada na wykonawcę – oprócz stosownego wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej - obowiązek zapewnienia zwierzętom miejsca w schronisku w odpowiednich warunkach oraz oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takich cech. Obecnie za utrzymanie każdego psa płacimy 343,17 zł brutto miesięcznie.
W kwestii podejścia Gminy Brójce do opieki nad zwierzętami oświadczam, że trzy lata temu wprowadziliśmy możliwość finansowania zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów. W tym czasie właścicielom, którzy się na to zdecydowali, wypłacono pieniądze na przeprowadzenie 96-ciu takich zabiegów. Od kwietnia ub. r. wprowadziliśmy także możliwość bezpłatnego „czipowania” psów. Dzięki temu zwierzęta mają znacznie większą szansę na odnalezienie przez właściciela w przypadku zagubienia. Jak dotąd z tej możliwości skorzystało 2 właścicieli psów.
 
   Dodam, że zaproponowany przeze mnie i przyjęty przez Radę Gminy Brójce „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brójce” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi. W ubiegłym roku podpisałem również zarządzenie o zasadach rejestracji i współpracy ze Społecznymi Opiekunami Kotów Wolnożyjących - karmicielami. Dzięki temu wolontariusze chcący zajmować się dokarmianiem tych zwierząt w Gminie Brójce mogą robić to nie ponosząc kosztów zakupu karmy.
 
   Pragnę zapewnić, że jestem świadomy, że będąc osobą publiczną podlegam krytyce, ale każda krytyka ma swoje granice. Bulwersujące jest to, że w tym przypadku kłamliwe informacje dotyczące naszych psów pochodzą od ludzi, którzy nigdy nie byli w samym schronisku i nie oglądali tam zwierząt. Walka o psy ze schroniska w Wojtyszkach jest bardzo agresywna i brutalna, bo może chodzić o przejęcie dużych pieniędzy. Nie ugnę się pod niesprawiedliwą, wulgarną krytyką pseudo obrońców zwierząt. Nawet pomimo faktu kilkukrotnego grożenia mi śmiercią. Nikt zamieszczający takie komentarze, nawet pod fałszywym nazwiskiem, nie jest anonimowy! W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że podjąłem decyzję o skierowaniu sprawy do organów ścigania. Taką decyzję podjęli również inni, opisani w postach samorządowcy. Dodatkowo wystąpiłem także z wnioskiem do Rady Gminy o przeprowadzenie kontroli realizacji umowy gminy ze schroniskiem w Wojtyszkach. Jednocześnie informuję, że w stosunku do osób, które w dalszym ciągu będą rozpowszechniały nieprawdziwe informacje dotyczące mojej osoby wystąpię na drogę prawną.
                                                                                                                                                                                                Radosław Agaciak
                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Brójce