Portal informacyjny Gminy Brójce

Zdalna obsługa petentów

22 października 2020

Szanowni Państwo! Petenci Urzędu Gminy Brójce!

Informujemy, że Urząd Gminy Brójce od dziś, 22 października br. (czwartek), wstrzymuje bezpośrednią obsługę petentów. Urząd pracuje w godz. 7:30-15:30 (we wtorki 9:00-17:00), ale w związku sytuacją epidemiczną,  urzędnicy załatwiają sprawy wyłącznie zdalnie/korespondencyjnie: e- mailem, przez e-PUAP (https://www.brojce.pl/p,1,urzad-gminy-brojce) lub telefonicznie: Urząd Gminy 42 295 01 11, GOPS 42 214 02 01