Portal informacyjny Gminy Brójce

Wypełnianie wniosków obszarowych - pomoc pracowników ŁODR

27 kwietnia 2020

Osobisty kontakt z pracownikami Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jest ZAWIESZONY do odwołania. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub korespondencyjny (poczta elektroniczna lub tradycyjna).

W związku z tym wnioski obszarowe wypełniamy w następujący sposób:

1. Przygotowują Państwo w domu numer gospodarstwa, hasło do e-wniosku oraz paszporty i mapki z uprawami. 2. Rolnicy, którzy mają umowę kontraktacyjną np. na buraki, sprawdzają czy jest podpisana i robią jej skan/zdjęcie. Następnie  przesyłają doradcy na telefon lub mailowo skan/zdjęcie umowy jeśli jest taka możliwość. 3. Prosimy także przygotować adres e-mail  - własny lub osób bliskich/krewnych. 4. Tak przygotowani, dzwonią Państwo do doradcy - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w celu wypełnienia wniosku. 5. Następnie wysyłamy Państwu  potwierdzenie wykonania wniosku i druk opłaty na adres e-mail lub zdjęcie na telefon.

Opłatę trzeba uiścić na poczcie, w banku lub przez Internet. Potwierdzenie dokonania opłaty należy zeskanować/sfotografować i przesłać doradcy. Opłaty pozostały bez zmian (tak jak w ubiegłym roku).

Kontakt do doradcy:  Łukasz Krawiec, tel. 516 815 777, e-mail: l.krawiec@lodr-bratoszewice.pl