Portal informacyjny Gminy Brójce

Odczytywanie wodomierzy - komunikat Zakładu Usług Komunalnych

3 kwietnia 2020

Z uwagi na wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii, Zakład Usług Komunalnych w Brójcach, dbając o bezpieczeństwo odbiorców i pracowników ZUK, zawiesza do odwołania odczyty wodomierzy przez inkasentów.

W związku z tym kierownictwo Zakładu Usług Komunalnych zwraca się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy telefonicznie: 793 144 999 lub mailowo: zuk@brojce.pl