Portal informacyjny Gminy Brójce

Segregujmy prawidłowo odpady

13 stycznia 2020

Szanowni mieszkańcy gminy Brójce!

W imieniu firmy ENERIS Surowce (zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Brójce) informujemy, że pracownicy firmy ENERIS odbierają sprzed posesji jedynie worki z odpowiednio posegregowanymi odpadami. Jeśli tak nie jest, pracownicy firmy umieszczają na wskazanym worku naklejkę informującą o tym. Po prawidłowym posegregowaniu odpadów, taki worek będzie odebrany w następnym terminie.

Pełna informacja o polityce jakości firmy, na stronie: https://eneris.pl/o-nas/polityka-jakosci-srodowiska-bezpieczenstwa-pracy/