Portal informacyjny Gminy Brójce

Dofinansowanie z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków

6 listopada 2019

4,4 mln zł! Takie dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskała gmina Brójce na budowę oczyszczalni ścieków w Kurowicach. Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce, podpisał umowę w tej sprawie 10 października 2019 r.

http://www.zainwestujwekologie.pl/