Portal informacyjny Gminy Brójce

Aktualizacja ewidencji zabytków gminy Brójce

9 sierpnia 2019

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brójce podejmują pracę nad aktualizacją Ewidencji Zabytków i przygotowaniem Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. W związku z tym, do 16 sierpnia 2019 r. (piątek), w Urzędzie Gminy można składać pisemne wnioski w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy (I piętro, pokój 16) można się zapoznać z aktualną Gminną Ewidencją Zabytków Gminy Brójce. Więcej informacji: 42 295 01 17