Portal informacyjny Gminy Brójce

Zaproszenie do Dialogu Technicznego

9 sierpnia 2019

Uwaga przedsiębiorcy zajmujący się odpadami! Władze gminy Brójce zapraszają przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w naszym regionie do wspólnych konsultacji czyli tzw. Dialogu Technicznego. Chodzi o doradztwo i wymianę informacji pomiędzy władzami gminy, a przedstawicielami firm, w celu lepszego przygotowania najbliższego zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Brójce. Formularz zgłoszeniowy do Dialogu Technicznego i wszelkie informacji na ten temat znajdują się na stronie: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-6396