Portal informacyjny Gminy Brójce

Numery porządkowe posesji w gminie Brójce

9 kwietnia 2019

Szanowni mieszkańcy, właściciele posesji! Przypominamy o obowiązku właściwego oznaczania swoich posesji numerami porządkowymi. Konsekwencje braku prawidłowego oznaczenia mogą być poważne, np. niemożność udzielenia skutecznej pomocy w nagłym wypadku. Umieszczenie tabliczki, widocznej w dzień i w nocy, z numerem posesji to obowiązek właściciela nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku to wykroczenie określone w art. 64 Kodeksu wykroczeń.