Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

6 lutego 2020

Wodociąg publiczny Kotliny – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej 3 lutego br. do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Kotliny, z punktu czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Więcej informacji: https://psselodz.pl/…/wodociag-publiczny-kotliny-woda-nada…/

Jednocześnie przypominamy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, kilka dni temu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu w Kurowicach.

Czytaj więcej o: Wodociąg publiczny Kotliny – woda nadaje się do spożycia
6 lutego 2020

Uwaga przedsiębiorcy budowlani!

Gmina Brójce ogłosiła przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - budynku strażnicy OSP Brójce wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku strażnicy OSP Bukowiec. Zgłoszenia od oferentów przyjmowane będą do 20 lutego 2020 r. (czwartek) do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Brójce. Szczegóły: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-6745

 

Czytaj więcej o: Uwaga przedsiębiorcy budowlani!
3 lutego 2020

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Urząd Gminy Brójce prowadzi aktualnie ewidencję (dla celów statystycznych) zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dane te będą przyjmowane od właścicieli posesji z terenu gminy Brójce do 18 lutego 2020 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG w Brójcach (pokój nr 16) osobiście, telefonicznie: 42 295 01 17 lub e-mailem: piotr.maszczyk@brojce.pl Prosimy o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy nie zgłosili się w tej sprawie w roku ubiegłym.

 

Czytaj więcej o: Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
3 lutego 2020

Woda w Kurowicach jest już odpowiedniej jakości

Na podstawie przebadanych próbek wody, 31 stycznia 2020 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zdecydował, że jakość wody w wodociągu z ujęcia w Kurowicach wróciła do normy. Tym samym woda w pełni nadaje się do bezpośredniego spożycia i nie obowiązuje już jej warunkowe dopuszczenie do użycia: https://psselodz.pl/…/komunikat-z-dnia-31-stycznia-2020r-…/…

Trwają jeszcze prace naprawcze (czyszczenie, płukanie) w ujęciu wody w Kotlinach, z którego zasilane są w wodę Kotliny i Karpin. Wkrótce przebadana zostanie kolejna próbka wody z tego ujęcia. O wynikach poinformujemy niezwłocznie.

Wszystkie inne ujęcia wody w gminie Brójce dostarczają cały czas wodę o odpowiedniej jakości.

Czytaj więcej o: Woda w Kurowicach jest już odpowiedniej jakości