Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

4 października 2021

Konsultacje - program współpracy 2022

Uwaga przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem działających na terenie gminy Brójce. Właśnie ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje prowadzone są poprzez przyjmowanie opinii w formie pisemnej. Prosimy je kierować do Wójta Gminy Brójce do 11 października br. na adres Urząd Gminy, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem: „Konsultacje – program współpracy 2022. Szczegóły: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1191-7687

Czytaj więcej o: Konsultacje - program współpracy 2022
4 października 2021

Uwagi do oferty

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października br. (włącznie) do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegóły oferty: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1131-7695

 

Czytaj więcej o: Uwagi do oferty
29 września 2021

Uzupełniający kurs chemizacyjny

30 września br. (czwartek) o godz. 9:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach rozpocznie się uzupełniające szkolenie chemizacyjne organizowane przez ŁODR w Bratoszewicach (koszt uczestnictwa to 100 zł). Rolnicy, którym kończą się uprawnienia do korzystania z opryskiwaczy polowych, mogą zapisywać się na listę uczestników np. telefonicznie (doradca rolny Rafał Krawiec, 516 815 777). Wymagany jest numer zaświadczenia z poprzedniego szkolenia.

Czytaj więcej o: Uzupełniający kurs chemizacyjny
24 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jeszcze się nie spisałaś? Jeszcze się nie spisałeś? Czekacie do 23:55? W najbliższy poniedziałek, 27 września br. będzie można to zrobić, w Świetlicy w Bukowcu (ul. Górna 29) w godz. 9:00-14:00. Udział w spisie to obowiązek. Spis kończy się 30 września br.
Czytaj więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
24 września 2021

#SZCZEPIMY SIĘ

23 października br. (sobota), w godz. 12:00-15:00, przy Sali OSP w Karpinie (Karpin 21) będzie czynny Mobilny Punkt Szczepień przeciw COVID-19 (szczepionka Johnson&Johnson). Przypominamy, że stacjonarnym punktem szczepień w naszej gminie jest SP ZOZ w Kurowicach, tel. 42 214 00 50.

Czytaj więcej o: #SZCZEPIMY SIĘ
24 września 2021

#SZCZEPIMY SIĘ

12 października br. (wtorek), w godz. 12:00-17:00, przy Świetlicy w Bukowcu (ul. Górna 29) będzie czynny Mobilny Punkt Szczepień przeciw COVID-19 (szczepionka Johnson&Johnson). Przypominamy, że stacjonarnym punktem szczepień w naszej gminie jest SP ZOZ w Kurowicach, tel. 42 214 00 50.

Czytaj więcej o: #SZCZEPIMY SIĘ
24 września 2021

Nowy numer „Gazety Informacyjnej Gminy Brójce"

Wrześniowe wydanie GAZETY INFORMACYJNEJ GMINY BRÓJCE już dostępne w wersji elektronicznej. Osiem stron: Aktualności, Inwestycje, Z Życia Gminy, Kultura i Edukacja... Wersja drukowana, lada chwila. Zachęcamy do lektury: https://www.brojce.pl/container/gazeta/Gmina%20Brojce-nr03-2021-(06)-do%20internetu1.pdf?noc=1632173199

 

 

 

Czytaj więcej o: Nowy numer „Gazety Informacyjnej Gminy Brójce"
22 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis tylko do 30 września br. W sobotę, 25 września br. wybrane punkty spisowe oraz infolinia będą działać aż do północy.
16 Urzędów Statystycznych (w miastach wojewódzkich) oraz wybrane punkty spisowe na terenie całego kraju, w najbliższą sobotę – 25 września, wydłużają pracę do godz. 24:00. Lista otwartych placówek dostępna jest na: https://spis.gov.pl/noc_spisowa/. Nocne spisywanie jest również możliwe za pośrednictwem infolinii: 22 279 99 99, która w najbliższą sobotę także będzie czynna do północy.

 

Czytaj więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
20 września 2021

Kanalizacja sanitarna w Karpinie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karpinie rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. 17 września br. władze gminy Brójce podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji, firmą INSTYLE z Nowego Bedonia. Prace prowadzone będą w północnej część Karpina (od Gminnej Oczyszczalni Ścieków). Instalacja zostanie poprowadzona do trasy 713 i pod nią aby wyprowadzić ją w południowej części miejscowości. Realizacja tego projektu potrwa planowo do września 2022 r. Jej łączny koszt to ponad 1,6 mln zł, z czego prawie 1 mln zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

 

Czytaj więcej o: Kanalizacja sanitarna w Karpinie
17 września 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ważne dla właścicieli nieruchomości! Przypominamy, że 1 lipca br. rozpoczął się obowiązkowy proces składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Szczegóły na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Czytaj więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków