Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

21 listopada 2022

Zakup węgla po preferencyjnej cenie - składajmy WNIOSKI

Osoby, które wcześniej złożyły informacje o ZAPOTRZEBOWANIU na preferencyjny zakup węgla, proszone są o niezwłoczne złożenie w Urzędzie Gminy Brójce (pokój 1a, parter) WNIOSKU o zakup węgla. Wnioski dostępne są na miejscu albo do pobrania ze strony internetowej: https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1019-8416

 

Po weryfikacji wniosku uprawniony pracownik Urzędu Gminy Brójce skontaktuje się z Państwem  w sprawie zakupu węgla.

Prosimy o dokonywanie opłat za węgiel tylko po otrzymaniu telefonicznej informacji z Urzędu.

Opłaty będzie można dokonać w kasie urzędu (kartą lub gotówką) oraz w szczególnych przypadkach przelewem na nr konta :

22 8781 0006 0060 0141 2000 0020

Uwaga!

Przestrzegamy przed oszustami.

Prawidłowy i jedyny nr konta, na które można dokonać opłat za zamówiony węgiel, podany jest powyżej.

Czytaj więcej o: Zakup węgla po preferencyjnej cenie - składajmy WNIOSKI
18 listopada 2022

Można już składać wnioski o zakup węgla

1,5 tony do 31 grudnia br. i 1,5 tony w pierwszym kwartale 2023 r. - gmina Brójce rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE. Wnioski można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy. Druki otrzymają Państwo na miejscu lub można je pobrać ze strony internetowej, gdzie podane są także wszystkie pozostałe, ważne informacje w tej sprawie: https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1019-8416

Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o zakup węgla
18 listopada 2022

Nabór partnerów do Komitetu Doradczego SŁOM

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - SŁOM, przyjętego Uchwałą nr 14/2022 Rady Stowarzyszenia w dniu  29.09.2022 r. ustanawiającego Komitet Doradczy, jako ciało opiniujące i doradcze, w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentów strategicznych, kształtujących kierunki rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu i zapisów Umowy Partnerstwa, a także pozostając w zgodzie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027, Biuro SŁOM uruchomiło proces naboru partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.

Członkami Komitetu mogą być przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji lub innych podmiotów stanowiących potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - ŁOM. Zasady działania oraz wyznaczania składu Komitetu Doradczego określone zostały w wymienionym wyżej Regulaminie.

Czytaj więcej o: Nabór partnerów do Komitetu Doradczego SŁOM
16 listopada 2022

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych pod jednym adresem?

Nowelizacja przepisów o wypłacie dodatku węglowego obowiązująca od 3 listopada br. daje możliwość wypłaty tego świadczenia kilku gospodarstwom domowym znajdującym się pod jednym adresem zamieszkania. Muszą być tu jednak spełnione konkretne warunki. Szczegóły: http://bipgops.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-153-4364

 

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych pod jednym adresem?
16 listopada 2022

Oferty współpracy dla lekarzy specjalistów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kurowicach podejmie współpracę z lekarzami specjalistami w zakresie: ginekologii, kardiologii, ortopedii, okulistyki, pulmonologii i endokrynologii. Więcej informacji:
SP ZOZ Kurowice, ul. Pabianicka 4, tel. 42 214 00 50.
Czytaj więcej o: Oferty współpracy dla lekarzy specjalistów
14 listopada 2022

Zakończenie prac przy wodociągu w Kurowicach

Zakład Uasług Komunalnych w Brójcach informuje, że zakończył prace przy wodociągu w ul. Rządowej w Kurowicach. Ta modernizacja wiązała się z koniecznością wyłączania dostępu wody od 15 sierpnia do 5 listopada br. ZUK dziękuje za wyrozumiałość i cierpliwość.

Czytaj więcej o: Zakończenie prac przy wodociągu w Kurowicach
4 listopada 2022

Ankieta w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "STER" zachęca mieszkańców gminy Brójce do wypełnienia specjalnej ankiety, dzięki której zyskają Państwo wpływ na wydatkowanie środków unijnych, znajdujących się w dyspozycji Stowarzyszenia. Chodzi o dopasowanie działań Stowarzyszenia do Państwa potrzeb i oczekiwań. Ankietę można wypełnić do 30 listopada br.https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5bfa1122&&b=fc2819f8f&&c=0ea915b3   

Do 31 grudnia br. swoje opinie i propozycje w tej sprawie, mogą Państwo także przekazywać bezpośrednio do biura Stowarzyszenia - Andrespol, ul. Rokicińska 125, lok. 26 - w listopadzie we wtorki i czwartki w godz. 14:00-18:00. W pozostałe dni (w godzinach pracy biura) 9:00-15:00.

 

Czytaj więcej o: Ankieta w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
2 listopada 2022

Aktualne rozkłady jazdy busów KARPIN - ANDRESPOL - KARPIN

Przewozy busami na terenie gmin Andrespol i Brójce realizuje firma Kasz-Bus.

Aktualne rozkłady jazdy:

TRASA 1 Karpin - Kurowice - Brójce - Wardzyn - Pałczew - Wola Rakowa - Stróża - Wiśniowa Góra - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Zielona Góra - Karpin: https://kasz-bus.info/karpin-andrespol-karpin-trasa-1/

TRASA 2 Karpin - Zielona Góra - Bukowiec - Kraszew - Andrespol - Wiśniowa Góra - Stróża - Wola Rakowa - Pałczew - Wardzyn - Brójce - Kurowice - Karpin: https://kasz-bus.info/karpin-andrespol-karpin-trasa-2/

 

 

Czytaj więcej o: Aktualne rozkłady jazdy busów KARPIN - ANDRESPOL - KARPIN
31 października 2022

Konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023 - 2027. Szczegóły w załączniku...

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
24 października 2022

Zakup węgla po preferencyjnych cenach

Do 28 października br. (piątek) pracownicy Urzędu Gminy Brójce będą przyjmować informacje, które gospodarstwa domowe z terenu gminy Brójce są zainteresowane kupnem węgla po preferencyjnych cenach. Ma to związek z przygotowywaną w Sejmie ustawą na ten temat. Prosimy o zgłaszanie się osobiście do pokojów nr 16 i 19 (w godz. pracy urzędu), nr tel. 42 295 01 17, 295 01 18

Czytaj więcej o: Zakup węgla po preferencyjnych cenach