Powiat Łódzki Wschodni przeprowadza konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2023
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 - 2030" z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego celem zebrania uwag i opinii. Konsultacje odbędą się od 14 lutego do 7 marca 2023 r. Czytaj więcej...

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, który wypełniony należy:
1) przekazać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–113 Łódź lub
2) złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi (pokój 606, VI piętro) lub
3) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@lodzkiwschodni.pl.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać: konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa.
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 - 2030" z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Nieprzedstawienie uwag w terminie do dnia 7 marca 2023 r. oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Załączniki:
Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 - 2030: https://www.lodzkiwschodni.pl/plik,16303,strategia...
Uchwała nr 2219/2023 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: https://www.lodzkiwschodni.pl/plik,16304,uchwala-nr-2219...
Formularz zgłaszania uwag - wersja edytowalna: https://www.lodzkiwschodni.pl/plik,16305,formularz...
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych: https://www.lodzkiwschodni.pl/plik,16307,ogloszenie...