Projekt "POWER do przedsiębiorczości"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2022

Projekt jest skierowany do osób w wieku  od 18 do 29 lat pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. lub osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z kategorii NEET,  z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach) z subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) czyli osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na tym obszarze.

 

 

 

FORMY WSPARCIA:

  1. wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
  2. dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
  3. finansowe wsparcie pomostowe w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności – do. 16 800,00 zł

Biuro Projektu: 

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, tel. 573 444 044, e-mail: nowafirma@ldb.net.pl