Ogłoszenie nr 1 o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

15.12.2021

Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie transportem autobusowym usług komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Brójce i Andrespol.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1371) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.) Gmina Brójce ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Brójce – Wójt Gminy Brójce z siedzibą w Brójcach, Brójce 39, 95-006 Brójce

  1. Przewidywany tryb zawarcia umowy:

Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2021, poz. 1371).

  1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: transport drogowy - przewozy autobusowe obejmujące obszar Gminy Brójce i Gminy Andrespol, dla których Gmina Brójce jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Linia komunikacyjna: - Karpin, Kurowice, Brójce, Wardzyn, Pałczew, Wola Rakowa, Ludwików, Stróża, Wiśniowa Góra, Andrespol, Kraszew, Bukowiec, Zielona Góra, Karpin

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

III kwartał 2022 r., nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 4 miesiące.
  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1)      Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brójce,

2)      Strona internetowa Urzędu Gminy Brójce,

3)      Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Brojce.