Konsultacje - program współpracy 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2021

Uwaga przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem działających na terenie gminy Brójce. Właśnie ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje prowadzone są poprzez przyjmowanie opinii w formie pisemnej. Prosimy je kierować do Wójta Gminy Brójce do 11 października br. na adres Urząd Gminy, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem: „Konsultacje – program współpracy 2022. Szczegóły: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1191-7687