Nabór na wolne stanowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2021

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. technicznych w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub budownictwo
 2. Wiedza z zakresu inżynierii środowiska, w tym systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej
 3. Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 4. Umiejętności dotyczące czytania map geodezyjnych oraz projektów

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie opinii o możliwości dostawy wody
 2. Wydawanie warunków technicznych na wykonanie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 3. Sprawdzanie dokumentacji pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi
 4. Prowadzenie rejestru wydanych warunków technicznych, uzgodnionej dokumentacji projektowej
 5. Prowadzenie ewidencji istniejącej i planowanej infrastruktury w zakresie wodno – kanalizacyjnym
 6. Sporządzanie szkiców roboczych i kosztorysowanie robót i usług
 7. Odbiór techniczny wykonanych urządzeń oraz przyłączy wodociągowych
 8. Kierowanie robotami związanymi z usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych, budową urządzeń oraz przyłączy wodociągowych, planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych, koordynacja i nadzór nad ich pracą

Wskazane uprawnienia wodno-kanalizacyjne

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 793 144 999 lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach, Brójce 46, 95-006 Brójce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.