7,2 mln zł dla gminy Brójce z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2020

Z tej puli, 1 mln 800 tys. zł zostało przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Kurowicach. Ta kwota pozwoli sfinansować planowaną inwestycję w 90%. Projekt zakłada budowę kanalizacji zbiorczej wraz z odgałęzieniami. Inwestycja będzie obejmowała rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej, roboty ziemne, budowę kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej, utworzenie pompowni ścieków, budowę odgałęzień oraz instalacji elektrycznych dla pompowni ścieków. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 mln zł.

Dlaczego ta inwestycja? Oprócz możliwości podłączenia prywatnych posesji z Kurowic, będzie można też podłączyć do sieci budynki szkoły i ośrodka zdrowia. Nieczystości trafią do GOŚ, a im więcej trafi tam nieczystości tym lepiej, bo po osiągnięciu pewnego poziomu, będzie można uruchomić zrzut ścieków (z beczkowozów), co będzie bardzo korzystne dla mieszkańców pozostałych miejscowości naszej gminy.