Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Biznes na PLUS"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek województwa łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem
w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest Województwo Łódzkie: https://biznesnaplus.lodzkie.pl/

 

Zgłoszenia kandydatur do 30 września br. przez stronę: https://biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod/ w 5 kategoriach:

Świadomi w Biznesie - Nagroda Publiczności, Debiut Roku, Lider Innowacji, Edukacja dla Biznesu, Projekt Przyszłości

Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani 30 listopada br.