Dobry Start 300+ i Rodzina 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, że od dnia 1 LIPCA 2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

 • świadczenia Dobry Start 300+ za pośrednictwem:
  - systemów teleinformatycznych banków
  - portalu mpips.gov.pl
  - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
 • świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:

 - portalu empatia.mpips.gov.pl

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

- portalu empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 SIERPNIA 2020 r.

Jednocześnie GOPS w Brójcach przypomina, że nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ ponieważ prawo do tego świadczenia zostało ustalone do 31 maja 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ na kolejny okres, będą przyjmowane drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. a drogą papierową od dnia 1 kwietnia 2021 r.