Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Brójce od 3 czerwca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

Wójt gminy wydał w tej sprawie specjalne zarządzenie (załącznik).

W jednym pomieszczeniu nie może się znajdować w tym samym czasie więcej niż jeden petent. Każdy petent wchodzący do budynku urzędu, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zakrycia w odpowiedni sposób ust i nosa, a także do zachowania odległości od urzędnika – minimum 2 m.

Urzędnik obsługuje petenta przy zakryciu ust i nosa oraz ewentualnie w rękawiczkach ochronnych.

Kasa obsługuje interesantów w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! W celu załatwienia spraw urzędowych nadal zalecamy: korzystanie z platformy ePUAP, z adresu e-mail: urzadgminy@brojce.pl; z punktu składania korespondencji w urzędzie, drogą pocztową, lub telefonicznie