Wodociąg publiczny Kotliny – woda nadaje się do spożycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej 3 lutego br. do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Kotliny, z punktu czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Więcej informacji: https://psselodz.pl/…/wodociag-publiczny-kotliny-woda-nada…/

Jednocześnie przypominamy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, kilka dni temu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu w Kurowicach.