Apel w sprawie błąkających się psów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2019

Apelujemy do mieszkańców Gminy Brójce o zwrócenie uwagi na problem błąkających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały i zgłoszenia o wałęsających się po miejscowościach naszej gminy psach, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg, a w szczególności dla dzieci.

Informujemy,  że zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt zabrania się puszczania luzem psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz, o którym wyżej mowa, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Trzeba mieć na uwadze, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga. W przypadku nie wywiązywania się z ww. obowiązku, posiadaczowi zwierzęcia, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, wymierzona może zostać kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny bądź nagany...

Art. 77 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821):

  • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  • 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy wszystkich, którzy posiadają psy, aby skutecznie zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, w taki sposób, aby psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela. Psy nie mogą biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.